Arbetet med att impregnera samt klotterskydda broarna i Kalmar löpte på under året.