Vår omtalade fasadglasförsegling finns numera på samtliga fasadglas på det nybyggda Kista Torn vilket kommer att minska frekvensen av fönsterputs samt skydda glasen

från slitage.