Helsingborg

Ny prefab betongmur längs Petri skola.

Kärnfastigheter iordningställde ett nytt dagis i gymnasieskolans gamla lokaler. För att skydda barnen mot trafiken sattes det upp en prefabmur i betong. Denna mur ville man skydda från väta och klotter.

Kärnfastigheter iordningställde ett nytt dagis i gymnasieskolans gamla lokaler. För att skydda barnen mot trafiken sattes det upp en prefabmur i betong. Denna mur ville man skydda från väta och klotter.

Muren efter försegling och pålagt klotterskydd. Ingen optisk förändring av ytan.

Muren efter impregnering och pålagt klotterskydd. Ingen optisk förändring av ytan.

Insidan av muren under härdningsprocessen som tar ca 24 timmar.

Insidan av muren under härdningsprocessen som tar ca 24 timmar.