Malmö

Vendado fick förtroendet att sanera/rengöra och impregnera 25 dörrblad och 4 hisskorgar. Detta för att minimera användandet av rengöringsmedel. Dessutom behövs det bara en torr trasa för att rengöra i fortsättningen vilket innebär avlastning för städpersonalen och tidsåtgång.