Påarp

Ressel Rederi och Netrail flyttade sitt huvudkontor till Påarp utanför Helsingborg och totalrenoverade de nya lokalerna. Fasaden på byggnaden var ganska nyligen upprustad och för att behålla den fina ytan på fasaden, många år framöver, valde Netrail Vendado att impregnera hela fasaden.
Totalt rör det sig om ca 650m2 samt ett antal glasförseglingar.