Jönköping

Det s.k. TV4-huset har befriats från alger, mossa och annan smuts. Utvalda glaspartier har putsats samt fått en glasförsegling och fasaden har Mineralimpregnerats.