Kista

Victoria Tower i Kista: Byggherren PEAB valde Vendado som leverantör av glasförsegling av hela fasaden, 12 500kvm.

Vinsten blir att underhållsfrekvensen drastiskt minskar då smuts, sot, alger, fågelträck etc får svårt att fästa samt att trivseln i lokalerna ökar med bättre sikt. Vendados Glasförsegling kan även användas på uterum, solceller(ökar effekten), speglar mm.