Vi på Vendado utför allt från nedtvätt/sanering, ångtvätt, alg/moss behandling, impregnering, målning till klotterskydd av byggnader, fasader, hus, tak, murar, gångstråk etc.

Varje projekt, oavsett storlek, planeras och genomförs med yttersta noggrannhet tillsammans med uppdragsgivaren. Tillsammans med uppdragsgivaren bestämmer vi omfattningen av projektet och därefter ger vi förslag på genomförande och kostnadsbild.

Som uppdragsgivare kan man välja på att låta oss ta hand om allt från information till ev. hyresgäster, söka ev. tillstånd, nedtvätt/sanering, alg/moss behandling, impregnering, målning, klotterskydd till avslutande fönsterputs eller låta oss ta hand om delar av ett projekt/entreprenad.