Att impregnera en yta innebär framförallt att ytan blir motståndskraftig mot inträngning av fukt, salt, urin osv. Impregneringen tränger in i materialet, upp till 18mm beroende på hur porös t ex betongen är, och bildar en barriär som motverkar inträngning. Ytan/underlaget behåller sitt ursprungsutseende och kommer även att vara lättare att rengöra.

Impregnering fungerar mycket bra tillsammans med klotterskydd och Vendado har utfört denna kombinationsbehandling på bl a ett stort antal broar och stödmurar runt om i Sverige.