Vendado utför klotterskydd sedan lång tid tillbaka och behovet att denna tjänst ökar. Vi arbetar både med s.k. offerskydd som permanent klotterskydd.

Vid behov utför vi även klottersanering med efterföljande klotterskydd.