Follow Us:

Nedtvätt och sanering

Vår nedtvätt/sanering efterföljt av en passande efterbehandling av ytan låter den specifikaytan behålla sitt sanerade utseende en väsentligt lång tid därefter. Detta beror på vår kunskap kring yrket samt våra noga utvalda produkter som används vid saneringen/nedtvätten.

Målning

Vi har en stor expertis och kunskap som tillåter oss att kunna måla alla typer av underlag för bästa möjliga resultat, hur stora eller små uppdragen än må vara. Eftersom vi erbjuder förarbete så som sanering och ytbehandling samt målning av ytorna så kan vi utföra projektet från start till slut.

Impregnering

Vi erbjuder impregnering av olika ytor som framförallt gör dem motståndskraftiga mot
bland annat fukt, salt och urin. Impregneringen skyddar ytan mot att främmande ämnen tränger in i materialet och på så sätt skadar ytan.

Klotterskydd

Vi har flera års erfarenhet samt stor kunskap av att hantera klotter på fasader och andraytor. Klotterskydd är en tjänst som vi erbjuder då vi ser ett ökat behov i Sverige, där vi genom vår expertis hjälper våra kunder att sanera samt skydda de ytor som angrips.

Välkommen

Hos oss på Vendado kan ni som företag eller privatperson få hjälp med nedtvätt/sanering, alg-och mossanering, impregnering, målning samt klotterskydd. Efter 12 års arbete inom branschen så har vi en gedigen erfarenhet, många nöjda kunder och ett flertal referensobjekt som nya kunder kan ta del av.
Vilket underlag arbetet än gäller så kan ni lita på oss - vad gäller projekt avseende vissa delar eller upp till totalentreprenad. Detta innebär att våra kunder och uppdragsgivare väljer omfattningen av våra tjänster. Vid projekt som avser totalentreprenad så erbjuder vi våra tjänster för alla steg i processen, det vill säga allt från att informera eventuella berörda hyresgäster, ordna i vissa fall nödvändiga tillståndsprocesser till en avslutande fönsterputsning - för att sedan överlämna ett färdigt projekt välgjort, snyggt och städat.
Personalen som arbetar för Vendado har alltid relevanta utbildningar så som BAS P + U, liftutbildning, fallskyddsutbildning med flera. De produkter som används i våra arbeten äralltid godkända av BASTA, Byggvarubedömningen samt Betonginstitutet för att garantera bästa möjliga resultat.
Allt detta tillsammans ger oss förutsättningar att hålla vår personal samt våra kunder väldigt nöjda och våra projekt lyckade.

Företagets grundpelare

Nedtvätt & Sanering

Alg/moss sanering och efterbehandling
Impregnering
Målning
Klotterskydd

Vi värnar om miljön

Att värna om miljön på vår planet är viktigt för oss på Vendado och därför arbetar vi
endast med skonsamma, godkända produkter.

Vår strävan är att alltid använda så miljövänliga produkter som möjligt i våra projekt och utvecklas därför ständigt i takt med marknaden för miljövänliga produkter. Idag användervi i stor utsträckning vattenbaserade produkter och endast produkter som är godkända enligt Kemikalieinspektionen, BASTA, Byggvarubedömningen samt Betonginstitutet.

Har ni några frågor kring våra miljövärderingar så tveka inte att höra av er.