Follow Us:

Impregnering

Home Impregnering

Impregnering

Vi erbjuder impregnering av olika ytor som framförallt gör dem motståndskraftiga motbland annat fukt, salt och urin. Impregneringen skyddar ytan mot att främmande ämnen tränger in i materialet och på så sätt kan skada ytan.

Impregnerings-behandlingen sker genom att impregneringen tränger in i materialet som avses, beroende på hur poröst materialet är så kan impregneringen tränga in upp emot 18 millimeter. Väl inne i materialet så bildar ämnet en slags barriär som håller främmande ämnen borta. Behandlingen påverkar inte ytans ursprungsutseende utan ligger som en osynlig barriär och gör det enklare att rengöra den behandlade ytan.

Vi har impregnerat ett stort antal broar samt stödmurar runt om i Sverige, ofta som en kombinationsbehandling mot klotter då det fungerar väldigt bra tillsammans med klotterskydd.