Follow Us:

Nedtvätt och sanering

Home Nedtvätt och sanering

Nedtvätt och sanering

Vad gäller nedvätt samt sanering så utför vi detta efter behov och på alla typer av ytor. Efter många års erfarenhet så vet vi vad som behövs göras vid alla typer av angrepp. Många gånger händer det att en yta angripits av olika typer av alger, vilket gör det vitalt att först sanera och rengöra ytan innan en eventuell ytbehandling och/eller målning ska kunna genomföras med bästa resultat möjligt.

Ytor utomhus är som oftast nedsmutsade av avgaser, sot, mossa, föroreningar, alger eller liknande vilket kan skada och förstöra ytan om det lämnas kvar på ytan eller inte hanteras korrekt. Särskilt under Sveriges kalla vintermånader så är det viktigt att förhindra eventuella frostsprängningar eller liknande.

Vår nedtvätt/sanering efterföljt av en passande efterbehandling av ytan låter den specifikaytan behålla sitt sanerade utseende en väsentligt lång tid framöver. Detta beror på vår kunskap kring yrket samt våra noga utvalda produkter som används vid saneringen/nedtvätten.

Vår gedigna kunskap och erfarenhet gör att vi kan ta oss an det mest allvarliga angreppen så som rödalger, där vi även får bort de envisa färgpigmenten.