Follow Us:

Våra Tjänster

Home Våra Tjänster

Våra Tjänster

Vendado erbjuder ett stort utbud av tjänster som bland andra innefattar nedtvätt/sanering, ångtvätt, alg- och mossbehandling, impregnering av ytor, målning samt klotterskydd av fasader, byggnader, murar, tak, gångstråk med flera.

Med en yrkeserfaren samt relevant utbildad personal så tar vi oss an projekt som oavsett storlek planeras och genomförs med noggrannhet samt garanterat lyckat resultat. I samråd med uppdragsgivaren för projekten så bestämmer vi omfattningen av projektet och förslår det hanteringssätt som vi rekommenderar för genomförandet och ger sedan en kostnadsbild för projektet.

Som uppdragsgivare väljer ni alltid i hur stor omfattning våra tjänster behövs, då vi erbjuder att ta hand om allt från att söka eventuella tillstånd, informera eventuella hyresgäster, själva genomförandet av önskad tjänst till en avslutande rengörande fönsterputs för att lämna projektet fullkomligt genomfört och snyggt.

Vi erbjuder alltså både totalentreprenad, där vi tar hand om alla delar i projektet, men vi kan även ta oss an endast en eller fler specifika delar inom ett projekt. Det är helt enkelt upp till våra kunders behov och önskemål.

Användningsområden

  • Skyddar ytor i upp till 10år
  • Diffusionsöppenhet upp till 80%
  • Energibesparing upp till 15%
  • Förseglad yta bibehåller ursprungsutseende
  • Miljövänlig nedtvätt
  • Klotterskydd & sanering
  • Målning